MAKE A DIFFERENCE

#StopStigma

Belastingvrij schenken aan Stichting Sexpower

Stichting Sexpower heeft een ANBI status. Daarmee is het voor jou aantrekkelijker om giften of nalatenschappen te doen aan de stichting.

Wat is ANBI?

Stichting Sexpower heeft een ANBI status, wat inhoudt dat wij een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn. Deze status stelt als eis dat de stichting zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut.

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van belasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen onder voorwaarden hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt dat vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.
  • Er zijn een aantal gegevens die naar de regels van ANBI gepubliceerd dienen te worden op de website van de instelling. U vindt deze gegevens op deze pagina.

Stichting Sexpower & ANBI

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, voorheen fiscaal nummer) is xxxxxxx.

Naam instelling: Stichting Sexpower.

Overige documenten zoals jaarverslagen, meerjarenplannen, statuten en gedragscodes vind je op de pagina Publicaties.

HELP MEE

#STOPSTIGMA

HELP MEE

#STOPSTIGMA