MAKE A DIFFERENCE

#StopStigma

Het dramatische verschil in welzijn van sekswerkers en arbeidsomstandigheden in de westerse wereld

In juli 2021 publiceerde het nieuwe online magazine Lust – dat zich richt op het onderwerp seks, de seksindustrie en de belangen van sekswerkers in het bijzonder – de bevindingen van hun onderzoek naar het welzijn en de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Een stuk tot nadenken stemmende lectuur.

Waarom het onderzoek is uitgevoerd

Het onderzoek werd uitgevoerd om de positie van sekswerkers van land tot land en van staat tot staat in Europa, Engeland, Canada, de Verenigd Staten, Australië en Nieuw-Zeeland te onderzoeken in een poging om te begrijpen hoe de juridische en sociale situatie van seks werkers verschillen over de hele wereld.
De volgende 25 landen van de westerse wereld werden beschouwd als onderdeel van het onderzoek en werden beoordeeld op vijf verschillende welzijnscriteria die rekening houden met de regelgevende en sociale benaderingen van de seksindustrie en de ondersteuning en arbeidsvoorwaarden die beschikbaar zijn voor sekswerkers.
• Duitsland
• Oostenrijk
• Nederland
• Nieuw-Zeeland
• Luxemburg
• Canada
• Spanje
• Engeland
• Finland
• Denemarken
• België
• Letland
• Verenigde Staten
• Hongarije
• Australië
• Griekenland
• Italië
• Slovenië
• Estland
• Polen
• Slowakije
• Tsjechië
• Portugal
• Zweden
• Frankrijk

Welzijnscriteria

De Juridische situatie: In hoeverre zijn sekswerkers wettelijk beschermd en erkend?
Belangenbehartiging: Hebben sekswerkers steungroepen en organisaties die hun belangen op politiek en maatschappelijk gebied vertegenwoordigen?
Sociale cohesie: Hoeveel sekswerkers kunnen in geval van nood een beroep doen op hun netwerk?
Red light gebieden: Zijn er aangewezen buurten waar sekswerkers onder gecontroleerde en dus veilige omstandigheden hun werk kunnen doen?
Straatprostitutie: Wat is het aandeel van straat- of autoprostitutie?

 

Waarom de studie belangrijk is

Het is al lang bekend dat de houding ten opzichte van de seksindustrie en sekswerkers in het bijzonder in de westerse wereld verschilt. Door de beschikbare gegevens te vergelijken, wil Lust landen highlighten waar de seksindustrie goed werkt en steun word gegeven aan sekswerkers, hun veiligheid en hun welzijn. Door dit te doen, is de hoop dat deze landen en de regelgevende kaders die zij hanteren kunnen worden gebruikt als een model dat andere landen kunnen volgen.
Door daarentegen een licht te werpen op de landen waar nog steeds veel te verbeteren valt als het gaat om het verdedigen van de rechten van sekswerkers en praktijken binnen de seksindustrie als geheel, is de hoop dat er veranderingen kunnen worden aangebracht ten voordele van vrijwillige sekswerkers en de gebruikers van hun diensten, zodat er meer gedaan kan worden om de uiterst negatieve gevolgen van een ongereguleerde seksindustrie, zoals mensenhandel en onvrijwillige prostitutie, aan te pakken.

Wat waren de bevindingen van het onderzoek?

Uit het onderzoek van Lust blijkt dat de beste arbeidsomstandigheden voor sekswerkers te vinden zijn in Duitsland, Oostenrijk en Nederland, waar prostitutie zowel door de staat is gelegaliseerd als gereguleerd. In deze landen worden sekswerkers behandeld zoals elke zelfstandige met dezelfde rechten en voordelen.
In tegenstelling tot landen die wat betreft welzijn lager op de lijst stonden, komt straatprostitutie – die bekend staat als de meest risicovolle vorm van prostitutie voor sekswerkers – veel minder vaak voor in Duitsland, Oostenrijk en Nederland, goed voor 15 % of minder van de totale hoeveelheid sekswerk die wordt verricht. Hetzelfde geldt voor Nieuw-Zeeland, waar de industrie gedecriminaliseerd is en het niveau van straatprostitutie even laag is.
Misschien is het dan ook niet verwonderlijk dat de landen die niet zo hoog scoorden op het gebied van ondersteuning en welzijn voor sekswerkers en een samenhangende benadering van de seksindustrie (waaronder Hongarije, Griekenland en Slowakije), ook plaatsen waren waar de straatprostitutie bijzonder hoog was en sekswerkers grotendeels genegeerd werden door de staat met een echt gebrek aan bescherming.
Ondanks de aanzienlijke invloed en positie in de westerse wereld en de reputatie als het land van liefde en erotiek, is de positie van Frankrijk onderaan de ranglijst waarschijnlijk minder schokkend als het wettelijk prostitutieverbod, de juridische implicaties en het hoge niveau van straat prostitutie (61% – de hoogste in Europa) bekeken worden. Hetzelfde kan gezegd worden van Italië, een ander katholiek land dat ook een verbod op prostitutie heeft en een bijna even hoog niveau van straatprostitutie.
Het overkoepelende thema van het onderzoek en de bevindingen van het onderzoek was echter dat waar landen ook op de ranglijst stonden, er nog steeds werk aan de winkel is voor het verbeteren van welzijn en de arbeidsomstandigheden van sekswerkers over de hele wereld en het wegnemen van het stigma dat geassocieerd is met de seksindustrie.
Ga voor een meer gedetailleerd overzicht van het dramatische verschil in welzijn van sekswerkers en arbeidsomstandigheden in de westerse wereld naar: lustmag.com/sex-worker-wellbeing-index/

Deel onze blog

HELP MEE

#STOPSTIGMA

HELP MEE

#STOPSTIGMA