MAKE A DIFFERENCE

#StopStigma

‘Het stigma op sekswerk houdt veel ellende in stand’

BRON: CCV-socondant.nl

“Betrek sekswerkers bij het beleid over de branche”, vindt specialist Veiligheid Hadeline Vorselaars. Zet hen in als klankbord voor de gemeente en laat ze meepraten over de wet Regulering Sekswerk. “Een sterkere seksbranche kan het neveneffect van seksuele uitbuiting tegengaan.”

Wat maakt uw werk aantrekkelijk?
“In mijn jaren als specialist Veiligheid bij de gemeente Tilburg, heb ik uitgebreid mogen experimenteren. We hadden een vrij technisch prostitutiebeleid en dat hebben we omgezet naar een beleid dat uitgaat van de verbetering van de positie van sekswerkers. Ik kreeg veel ruimte om met mensen aan de voorkant in gesprek te gaan over ons beleid, maar ook om daar sekswerkers bij te betrekken. Praten met sekswerkers over wat belangrijk is, heeft niet alleen dat beleid verbeterd, maar dat heeft mij als mens ook enorm verrijkt. Ik kom kleurrijke mensen tegen die mij een andere visie op de wereld laten zien.”

Wij beleidsmakers kennen die wereld niet van binnenuit.

“Wij beleidsmakers kennen die wereld niet van binnenuit en weten niet hoe het is om erin te zitten. Het is belangrijk om het perspectief van sekswerkers te betrekken bij beleidsontwikkeling en de uitvoering. Zo zijn sekswerkers het niet altijd eens met de prostitutiecontroles. Dan zeg ik: ‘Geef maar aan hoe het anders kan.’ Zolang we in gesprek zijn, kunnen we kijken hoe we samen eruit komen. Zij kunnen dan aangeven wat voor impact een controle heeft. Dat wil niet zeggen dat we het dan altijd precies zo gaan doen zoals het wordt voorgesteld, maar we kunnen dan in ieder geval aangeven waarom we bepaalde keuzes maken.”

“Samen met sekswerkers nadenken over een branche waarin nog wel wat te verbeteren valt − vat dat maar op als een understatement − voegt voor mij veel waarde toe. We begonnen met een paar sekswerkers die met ons meedachten en dat is nu uitgegroeid tot een klankbordgroep waar de gemeente serieus naar luistert. Ik vind het geweldig om te zien dat er in andere gemeenten nu ook van die klankbordgroepen zijn.”

Welke kansrijke ontwikkeling wordt in uw vakgebied nog te veel over het hoofd gezien?
“De bijdrage die sekswerkers zelf kunnen leveren aan het tegengaan van het stigma dat op het sekswerk zit. Veel misstanden rondom de seksbranche hebben in mijn ogen met dat negatieve label te maken. Zelfs als je als slachtoffer van seksuele uitbuiting in de prostitutie terecht bent gekomen, kun je rekenen op maatschappelijke veroordeling. Het stigma op sekswerk houdt veel ellende in stand. Daardoor durven sekswerkers bijvoorbeeld geweld nauwelijks te melden. Door hen te betrekken bij het beleid, kunnen we sneller stappen zetten om dat stigma tegen te gaan. Laat hen in gesprek zijn met de gemeenteraad, zodat ze weten hoe ze een motie kunnen indienen. En met de burgemeester, zodat ze een plan kunnen voorleggen voor een non-profitbordeel. Nogmaals, we kunnen het in sommige gevallen grondig oneens zijn − want het is natuurlijk niet altijd pais en vree − maar dan kunnen we het er in ieder geval over hebben met elkaar.”

Sekswerkers die voor zichzelf werken, ontvangen geen 20 klanten op een dag

“In het Tilburgse beleid proberen we sekswerk zichtbaarder te maken. In samenspraak met zowel sekswerkers als met toezichthouders, hebben we vastgesteld dat sekswerkers die op hun huisadres werken voor hun eigen portemonnee, dus zonder tussenkomst van iemand aan wie ze hun geld moeten afstaan, geen overlast veroorzaken. Dat punt maakte ik helder in mijn gesprekken met bijvoorbeeld de woningcorporatie. Immers, sekswerkers die voor zichzelf werken, ontvangen geen 20 klanten op een dag. Door zelf inzicht op te doen van de branche, kun je ook aan anderen laten zien wat er wel echt speelt. Sekswerkers werken ook maar gewoon hard voor de kost, daarvoor mag wel wat meer begrip komen.”

Welke bedreiging krijgt onvoldoende aandacht?
“De uitsluiting van sekswerkers van voorzieningen die voor jou en mij heel normaal zijn, zoals een bankrekening openen en een hypotheek of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Zonder bankrekening bijvoorbeeld, kun je je geld alleen maar contant ontvangen. Dat soort zaken maakt een leven heel ingewikkeld, want het is dan heel moeilijk om een zelfstandige positie op te bouwen. We hebben te weinig begrip voor wat dat allemaal betekent. Gelukkig is daar nu vanuit van de Sekswerk Alliantie Destigmatisering wel iets aan het veranderen, maar veel meer mensen moeten ervan weten.”

De seksbranche moet van binnenuit gezonder worden

“De seksbranche moet van binnenuit gezonder worden. Als sekswerkers kunnen aantonen hoe ze aan hun geld komen, dus dat het geen witwassen is, dan moeten ze ook aanspraak kunnen maken op de voorzieningen waar we allemaal toegang toe hebben. Er wordt nog te veel gedacht dat al het sekswerk gedwongen is, daarin zijn we doorgeslagen.”

Stel u zit aan het knoppenpaneel, welke verandering voert u door om een grote stap vooruit te kunnen zetten?
“Het liefst zou ik sekswerkers echte zeggenschap geven over hoe de wet Regulering Sekswerk eruit komt te zien. Over die wet bestaat nu al zo lang al controverse, ik vraag me af wanneer de wet er gaat komen en hoe het er dan uitziet. Een van de grote knelpunten van deze wet is dat sekswerkers allemaal geregistreerd moeten worden, iets waar ze niet voor voelen, want het discrimineert en tast de privacy aan. Door het stigma en het belang dat sekswerkers daardoor hechten aan hun anonimiteit, willen ze niet geregistreerd worden.”

“Kunnen wij een wet maken die echt bijdraagt aan de verbetering van de positie van sekswerkers? Een wet waarin ook wordt gekeken naar de positieve kant van het betrekken van sekswerkers bij de verbeteringen van binnenuit. Om gezamenlijk de branche te versterken en misstanden tegen te gaan. Ik zou willen dat de wet minder moreel beladen is, want we raken in een morele kramp als het om sekswerk gaat. We hebben het aangemerkt als een legaal beroep, zullen we het dan ook zo gaan behandelen?”

Ik ben verrast door de grote onderlinge solidariteit van de sekswerkers

“Wat mij betreft schuiven we alles wat er nu ligt van tafel en denken we met elkaar na over hoe we nou een goede prostitutiewet maken die beleid ondersteunt en die bijdraagt aan decriminalisering en destigmatisering van sekswerk. Dat het een legaal beroep is met een fatsoenlijke arbeidspositie, verzekering enzovoorts. Een sterkere seksbranche kan het neveneffect van seksuele uitbuiting tegengaan. Kortom, investeer in contact met sekswerkers om beter zicht te krijgen op wat er misgaat en verbeteringen aan te brengen.”

Welke belangrijke les heeft u door uw werk opgestoken?
“Ik dacht dat ik redelijk onbevooroordeeld in het leven stond, maar toen ik hieraan begon betrapte ik mijzelf erop dat ik best wel een oordeel had. Bij aanvang vroeg ik me af hoe me tot deze beroepsgroep te verhouden, terwijl ik altijd dacht dat ik gemakkelijk op iedereen af stapte en ieder gelijkelijk tegemoet trad. Door de afgelopen 3,5 jaar intensief met sekswerkers op te trekken, ben ik anders gaan kijken. Ruimhartiger.”

“Ik ben verrast door de grote onderlinge solidariteit van de sekswerkers. Ze kunnen heel goed creatief en zakelijk denken en buiten de gebaande paden. Als ze iets vinden, dan zul je het weten en dat vind ik wel prettig. Het zijn heel sterke en mooie mensen.”

Meer weten over het prostitutiebeleid van gemeenten? Neem contact op met Rodney Haan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, via telefoon: 06 51 93 06 31, of e-mail: rodney.haan@hetccv.nl. Of raadpleeg het webdossier over prostitutiebeleid op de website van het CCV.

BRON: CCV-socondant.nl

Share This Post

Tot 1 juni jongstleden was Hadeline Vorselaars 6 jaar specialist Veiligheid bij de gemeente Tilburg. Eerst op het terrein van de High Impact Crime en daarna steeds meer op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals de aanpak van mensenhandel, het prostitutiebeleid en straatintimidatie. Momenteel houdt Vorselaars zich vanuit haar eigen bedrijf HDLN Consultancy bezig met vraagstukken op het gebied van zorg en veiligheid. Daarnaast studeert ze Rechten, want ze wil advocaat worden om onder meer slachtoffers van mensenhandel en geweld in afhankelijkheidsrelaties bij te staan.

HELP MEE

#STOPSTIGMA

HELP MEE

#STOPSTIGMA