MAKE A DIFFERENCE

#StopStigma

Onderzoek sekswerk  en het beleid in Nederland

In deze dissertatie van Celine Soeter zijn interviews gehouden met allerlei belangenorganisaties voor sekswerk in Nederland.
Het doel is te achterhalen in hoeverre deze organisaties het eens zijn met het huidige sekswerkbeleid, de voorgestelde Wet regulering sekswerk (Wrs), en wat hun rol is inhet beleidsvormingsproces.

De scriptie bevat een literatuurstudie die is onderverdeeld in twee secties. Het eerste deel onderzoekt relevante literatuur over bestaande benaderingen van sekswerk beleid en hoe de Nederlandse beleidsbenadering hierin past. De tweede sectie geeft een overzicht van relevante literatuur over concepten als participatieve beleidsvorming, advocacy, en publieke acceptatie. Daarna presenteert de scriptie de bevindingen van de interviews in de analyse.

Bekijk hier > de scriptie.

Deel onze blog

HELP MEE

#STOPSTIGMA

HELP MEE

#STOPSTIGMA