MAKE A DIFFERENCE

#StopStigma

Coronavragen van sekswerkers

Het coronavirus heeft een enorme impact, zowel qua gezondheid van sekswerkers en klanten, als qua financiën. Deze blog probeert op een aantal vragen antwoord te geven. Over de financiële maatregelen van de overheid is nog veel onduidelijk. Wat hier wordt uitgelegd is de huidige stand van zaken in Nederland.

Mag ik werken tijdens Corona ?
Transmissie van corona tijdens seks tussen twee gezonde mensen is klein. Om corona te stoppen is het verstandig om sociaal contact zo veel mogelijk te beperken. Dus: seks met je partner die bij jou in huis woont (zonder klachten) is prima, maar … ‘buitenshuis’ is het beter de seks te beperken als je wilt meewerken aan het indammen van corona.
Dat betekent:

  • Ga niet (meer) naar saunaclubs, seksclubs, gangbangs en andere of seks-gerelateerde situaties met meerdere mensen
  • Blijf thuis als je lichte klachten, keelpijn, verkoudheid of koorts tot 38 graden hebt – ga niet werken als sekswerker en bezoek geen sekswerkers.

Coronasutra?
(Bron: SOA AIDS >)
Heel erg creatief bedacht en geestig. Maar, schijnveiligheid. Ook als je met de snuiten op 1,5 meter blijft tijdens bepaalde standjes.
Want:

  • bij een niesje of kuchje komt er een wolkje aerol met virusdeeltjes. Die gaan echt wel ‘de hoek om’
  • op de handen van iemand met corona zullen virusdeeltjes zitten, ook als er nog geen klachten zijn
  • na handen wassen komen ze er weer op bij elke veeg langs je neus of mond, je gezicht of het gezicht, de handen van de ander
  • en die virusdeeltjes komen dan weer op je partner(s) terecht, of op je zelf. Handen spelen nu eenmaal een grote rol tijdens seks, dus ook in de overdracht.

Als je toch seks hebt met iemand anders dan je huisgenoot (lees partner) en die persoon heeft geen klachten, dan is het beste advies:
Was je handen en geniet ervan!!

Kan ik financiële steun krijgen ?
Als sekswerker heb je zeker ook recht op financiële steun. Informatie vind je in onze eerdere blog en een overzicht van de regelingen op de site van SekswerkExpertise >.

Wat is Opting – in ?
In sekswerk wordt vaak gebruik gemaakt van opting-in. Hier een korte uitleg.
Bij opting-in is er geen sprake van een dienstverband, maar van opdracht. De opdrachtgever (exploitant) houdt belastingen en premies in voor de opdrachtnemer (sekswerker) en draagt die af aan de belastingdienst. In dat opzicht is de opdracht gelijk aan een gewone dienstverband. Voordat de opdracht begint moeten opdrachtgever en opdrachtnemer samen een formulier invullen.

Voor sekswerkers die in een seksclub, massagesalon, privéhuis, sauna of bij een escortservice werken is opting-in verplicht. Deze groep mag van de belastingdienst niet als zelfstandig ondernemer (zzp’er) werken in deze setting.

Aan welke voorwaarden moet opting-in voldoen?
De keuze voor opting-in of gewoon dienstverband is aan de exploitant, niet de sekswerker. De sekswerker wordt een pseudozelfstandige met een fictief dienstverband in fiscale zin. De sekswerker moet samen met de exploitant het bovengenoemde formulier invullen en tekenen. De exploitant moet daarnaast een overeenkomst met de belastingdienst tekenen over het voldoen aan de voorwaarden. De voorwaarden gelden niet voor ander werk dat de sekswerkers wellicht ook doen (bijvoorbeeld schoonmaakwerk of bardiensten) en ook niet voor andere medewerkers in het bedrijf.

De voorwaarden in het kort:

  • De sekswerkers bepalen zelf wanneer ze werken, of ze klanten en handelingen accepteren, welke kleding ze dragen, of ze alcohol willen drinken, wie hen medisch begeleidt en wanneer ze hun (netto) inkomsten krijgen van de exploitant;
  • Afspraken over inkomsten van de sekswerker moeten schriftelijk worden vastgelegd. Bij iedere uitbetaling moet de exploitant een schriftelijk overzicht geven en jaarlijks een jaaropgave. Vergoeding voor extra werkzaamheden, niet vooraf met de cliënt overeengekomen, moeten geheel aan de sekswerker toekomen;
  • De exploitant mag niet verplichten tot ander werk, niet verbieden voor andere exploitanten te werken, geen boetes opleggen en moet zich aan de Privacyregelgeving houden (bijvoorbeeld geen contact zonder schriftelijke afspraak);
  • De exploitant moet (schriftelijke) informatie over de voorwaarden verstrekken aan de sekswerkers.

Als de exploitant zich niet aan de voorwaarden houdt gaat de belastingdienst ervan uit dat de sekswerkers in echte loondienst werken. De belastingdienst controleert of de exploitant zich aan de voorwaarden houdt. De feitelijke omstandigheden zijn maatgevend.

Contact
Je kunt je vragen en zorgen hier op deze site bespreken met onze consulenten, maar je kunt ook bellen of mailen met onze klankbordgroep SEKSWORKS > voor en door sekswerkers die staan voor positieversterking en destigmatisering: seksworks@tilburg.nl of +31 634 659 777
Ook is er nog het Prostitutie Maatschappelijk Werk Hart van Brabant (sterkhuis.nl): pmw@sterkhuis.nl of +31 658 983 593

Deel onze blog

HELP MEE

#STOPSTIGMA

HELP MEE

#STOPSTIGMA