MAKE A DIFFERENCE

#StopStigma

Statuten

De missie van stichting Sexpower is mensen nader tot elkaar te brengen door ze te wijzen op hun overeenkomsten in plaats van de verschillen. Empowerment en zelfacceptatie zou haalbaar moeten zijn voor iedereen. Jammer genoeg is dit niet altijd zo vanzelfsprekend als het zou mogen zijn. Vaak zijn mensen bang voor wat ze niet kennen. Hierdoor ontstaat regelmatig een “ons” tegen “hen” gevoel. Dat is ook zeker zo op het gebied van seksuele voorkeuren en geaardheid.

Het is onze missie om mensen te verbinden door middel van informatieverstrekking, kennisdeling en het organiseren en/of ondersteunen van evenementen. Het doel is om mensen te laten zien dat we elkaar kunnen accepteren zoals we zijn, ook wanneer we soms een andere ervaring, overtuiging of visie hebben. Vanuit stichting Sexpower richten wij ons graag op de seksuele stigma’s. Het is moeilijk om hierover te spreken en volgens ons is hier heel veel verbetering te behalen. Gelukkige mensen zijn beter voor elkaar!

Het stigma dat op een andere seksualiteit rust zorgt ervoor dat mensen hun beleving en gedachten niet delen. Dat werkt agressie in de hand en leidt tot gevaarlijke situaties. Het gebrek aan openheid en transparantie dwingt mensen soms om ondergronds te gaan, het illegale circuit in. Dat het niet bespreekbaar is maakt (jonge) mensen kwetsbaar voor misbruik en chantage. Ze komen op allerlei manieren in de knoop, of erger, in gevaar.

Stichting Sexpower is totaal onafhankelijk, dus wij maken geen gebruik van giften of subsidies. We zijn een non-profit stichting en ondersteunen ons zelf vanuit een for profit deel van onze organisatie. Zo heeft Sexpower een chatsite waar diverse sekstherapeuten en ervaringsdeskundigen adviezen geven en geven we diverse leuke workshops. Van deze opbrengsten en met de hulp van betrokken vrijwilligers kunnen we ons inzetten voor tal van maatschappelijke doelen.

Onze doelen:

De missie van de stichting is om een transparante, maatschappelijk-belang nastrevende organisatie te zijn. Sexpower richt zich op destigmatisering van elk seksueel taboe door informatie te verzamelen en te verspreiden of evenementen te organiseren of ondersteunen.

De stichting maakt deel uit van een breder maatschappelijk initiatief wiens visie een wereld is waarin:

  1. de mensen-, arbeids- en gezondheidsrechten en de zelfbeschikking van mensen, die diensten op het gebied van seks en seksualiteit verlenen, worden gehandhaafd en geëerbiedigd;
  2. seks, seksualiteit en sekswerk goed begrepen worden en openlijk en met respect besproken kunnen worden;
  3. mensen hun seksuele relaties en seksualiteit kunnen ontwikkelen en hiervan kunnen genieten in positieve, gezonde, geïnformeerde, veilige en geaccepteerde omgevingen en op zelfde manieren.

De stichting verwezenlijkt haar doelen door activiteiten te ondernemen die bijdragen aan:

  1. het aanbieden van hoogwaardige, gezonde en veilige werkplekken en -omgevingen voor sekswerkers;
  2. het verstrekken van informatie aan diverse bevolkingsgroepen met als doel het wegnemen van vooroordelen en het destigmatiseren van seksuele taboes;
  3. het organiseren en ondersteunen van evenementen met als doel mensen te informeren over verschillende belevingsvormen van seks en seksualiteit.

Bij de eerste bestuursvergadering wordt door het bestuur van de stichting de visie, missie en doelen van de stichting in grotere granulariteit vastgesteld. Deze zijn te allen tijde op te vragen bij de stichting.

De stichting houdt zich bezig met het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting erkent nadrukkelijk dat alle opbrengsten van de stichting worden ingezet ter verwezenlijking van de doelen van de stichtingen. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

HELP MEE

#STOPSTIGMA

HELP MEE

#STOPSTIGMA