Zeg nee tegen de WRS

Op dit moment is de Wet regulering sekswerk (WRS) in consultatie. Dat betekent dat de overheid aan de bevolking vraagt wat ze van die wet vinden. Voor sekswerkers en allies is dit dus het moment om je uit te spreken tegen dit wetsvoorstel.

Corona, Sekswerk en geweld in NL – tweede meting

Wat was de impact van covid-19 en de covid-19 maatregelen op de veiligheid van sekswerk in Nederland? Antwoord op deze vraag vind je in het rapport en de 2-pager van de tweede meting van het onderzoek. De tweede meting heeft zich vooral gefocust op de veiligheid en ervaren geweld van sekswerkers in deze periode.

Thesis: Geschaad en kwetsbaar gemaakt

We hadden het genoegen Julia Nürnberger te helpen met het onderzoek voor haar proefschrift. Ze onderzocht de ervaring van sekswerkers tijdens de COVID-19-pandemie, die als een vergrootglas op hun situatie werkte. Julia schrijft er vooral over in vergelijking met de precariteitstheorie, Precariteit beschrijft een bestaan waarin voorspelbaarheid, werkzekerheid, materieel of psychologisch welzijn ontbreekt.

Onderzoek sekswerk  en het beleid in Nederland

In deze dissertatie van Celine Soeter zijn interviews gehouden met allerlei belangenorganisaties voor sekswerk in Nederland. Het doel is te achterhalen in hoeverre deze organisaties het eens zijn met het huidige sekswerkbeleid, de voorgestelde Wet regulering sekswerk (Wrs), en wat hun rol is inhet beleidsvormingsproces.

Monkeypox & sekswerk

Monkeypox (apenpokken) is een virus waar je ziek van wordt. Je kunt het krijgen via een langdurige huid-op-huid contact. Of door seks te hebben. 

‘Het stigma op sekswerk houdt veel ellende in stand’

Betrek sekswerkers bij het beleid over de branche, vindt specialist Veiligheid Hadeline Vorselaars. Zet hen in als klankbord voor de gemeente en laat ze meepraten over de wet Regulering Sekswerk. “Een sterkere seksbranche kan het neveneffect van seksuele uitbuiting tegengaan."

Onvergund sekswerk in Rotterdam

Veranderingen in het lokale overheidsbeleid ten opzichte van vrouwelijke sekswerkers en de gevolgen daarvan voor de arbeidsomstandigheden van niet-vergunde werkende vrouwelijke sekswerkers in Rotterdam. Een onderzoek door N. Eggens.